De lezingen voor het seizoen 2018 - 2019 staan hieronder. Het programmaboekje verschiijnt in de zomer.

x