We zijn nog in overleg met de Zeeuwse Bibliotheek over de randvoorwaarden waaronder we de lezingen kunnen laten doorgaan. Er zullen zeker enige aanpassingen komen, alleen al vanwege de 1,5 meter-maatregel. Het is ook denkbaar dat er nog zoveel beperkingen zijn dat we onze toevlucht moeten nemen tot digitale hulpmiddelen. Voorlopig oriënteren we ons voor de zekerheid op de optie van het live streamen van de lezingen. x
© Copyright - NGM1780 on Wordpress Premium Theme: "Choice" by Kriesi  - Plugins: Events Manager , Floating Menu , Image Widget , Simple Image Sizes ,  PHP:  7.4.8